Giỏ hàng
VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN, HÀNG QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI

Dịch vụNgày: 08-04-2018 bởi: Phạm Minh Tâm

VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN, HÀNG QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI

Ngoài vận chuyển bằng đường bộ, Công ty Kho vận Quốc tế VAST cũng chuyên vận chuyển bằng đường sắt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tập hợp hàng hóa, hàng nguyên toa và ít hơn hàng nguyên toa, đặc biệt là vận chuyển quốc tế từ/tới Trung Quốc và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.

Dịch vụ vận chuyển đường sắt của chúng tôi bao gồm:

  1. Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên công và hàng rời
  2. Thu xếp lắp ráp hàng hóa
  3. Dịch vụ vận chuyển tận nơi
  4. Vận chuyển đường sắt thông dụng với đa dạng toa tàu phù hợp với kiện hàng và hàng quá khổ
  5. Vận chuyển quốc tế từ/tới Trung Quốc và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD
  6. Thông quan
  7. Dịch vụ kho bãi & phân phối hàng hóa