Giỏ hàng
DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG TRIỂN LÃM

DỊCH VỤNgày: 03-01-2018 bởi: Nguyễn Đình Thiệu

DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG TRIỂN LÃM

VAST cung cấp dịch vụ vận tải hàng triển lãm trọn gói đến và đi từ các hội trợ thương mại và triển lãm quốc tế.

Dịch vụ giao nhận hàng triển lãm và hội trợ của chúng tôi bao gồm:

  • Lập kế hoạch và chuẩn bị
  • Vận tải nội địa
  • Thu gom Hàng
  • Thủ tục thông quan
  • Thu xếp vận tải hàng không và đường biển
  • Chuyển tiếp hàng hoá tới triển lãm
  • Các dịch vụ trợ giúp tại gian hàng
  • Thu xếp lưu kho hàng hoá
  • Tái xuất hàng và chuyển tiếp hàng hoá