Giỏ hàng
DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN

DỊCH VỤNgày: 01-01-2018 bởi: Nguyễn Đình Thiệu

DỊCH VỤ THỦ TỤC HẢI QUAN

Giải quyết thủ tục nhanh chóng và hiệu quả hàng hoá vận tải quốc tế là một mắt xích hết sức quan trọng đối với sự thành công của cả một dây chuyền cung ứng. VAST với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp giao nhận kho vận đa phương thức, đã thể hiện được năng lực đáp ứng của mình trong lĩnh vực này.

VAST được hình thành bởi đội ngũ làm thủ tục thông quan chuyên nghiệp và các chuyên gia về xuất nhập khẩu.

VAST cung ứng dịch vụ thông quan sau:

  • Xác định giá hàng hóa
  • Phân loại hàng hóa
  • Tính thuế và áp mã thuế phù hợp
  • Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu tạm thời
  • Thủ tục giao nhận tại Cảng, Cửa khẩu
  • Bảo lưu chứng từ
  • Tư vấn