Giỏ hàng
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

TIN TỨC DOANH NGHIỆPNgày: 20-05-2013 bởi: Phạm Minh Tâm

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Với những kinh nghiệm và chứng nhận hoạt động đại lý hải quan, VAST cam kết cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ khai hải quan với hình thức truyền thống hay hải quan điện tử và các giải pháp phù hợp với yêu cầu cụ thể mà Quý khách yêu cầu.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khai hải quan nhanh chóng, đáng tin cậy và chính xác cho các lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu.