Giỏ hàng
Chấn chỉnh việc thu chi phí vận tải vào trị giá hải quan

TIN TỨC HẢI QUANNgày: 21-09-2018 bởi: Phạm Minh Tâm

Chấn chỉnh việc thu chi phí vận tải vào trị giá hải quan

(HQ Online)- Để chấm dứt tình trạng một số cục hải quan thực hiện không đúng quy định tính phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa vào trị giá hải quan, gây bức xúc trong cộng đồng DN, Tổng cục Hải quan vừa có công văn chấn chỉnh việc tính các chi phí này.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Được biết, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với các chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên (ví dụ: phí DO, phí vệ sinh container) hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan, nhưng một số cục hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện cộng vào trị giá hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, việc thực hiện như trên là không đúng quy định, đồng thời yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn 3581/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2018.

Trong đó, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với các chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan.