Giỏ hàng
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

DỊCH VỤNgày: 09-01-2018 bởi: Phạm Minh Tâm

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

Chúng tôi cung cấp số lượng lớn đại lý vận tải biển dành cho các loại hàng hóa khác nhau:

  • Xuất/nhập hàng nguyên công và hàng rời
  • Vận chuyển hàng trọn gói
  • Phát hành chứng từ vận tải
  • Thủ tục thông quan xuất/ nhập khẩu
  • Đóng gói vào bao bì
  • Dịch vụ kho bãi & phân phối
  • Thuê trở trọn tàu hoặc một phần tàu chuyên chở
  • Vận chuyển hàng hóa thông thường
  • Bảo hiểm vận chuyển