Giỏ hàng
DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI

DỊCH VỤNgày: 04-01-2018 bởi: Phạm Minh Tâm

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI

Các kho bãi của công ty được đặt tại những vị trí chiến lược, có thể chứa bất kỳ loại hàng hóa không nguy hiểm nào từ các thiết bị, kiện hàng, kệ giá tới xe cộ. VAST cũng đã có kinh nghiệm đối với rất nhiều loại hàng hóa khác nhau: từ giày dép, tấm chắn tuyết, các thực phẩm dinh dưỡng cho tới đồ điện tử.

Thêm vào đó chúng tôi còn có các dịch vụ Kho bãi & phân phối hàng hóa từ cảng tới cảng bao gồm:

 • Thực hiện đơn hàng theo chiếc, thùng hay palet
 • Hệ thống kiểm kê với mạng lưới trực tuyến miễn phí
 • Dịch vụ gom hàng nhanh FTL/LTL
 • Nhận và xử lý bưu kiện nhỏ
 • Chương trình kho vận đổi chiều
 • An ninh 24 giờ
 • Dịch vụ ngoài giờ và dịch vụ cuối tuần
 • Dịch vụ vận tải
 • Xếp dỡ hàng container
 • Dịch vụ gom hàng
 • Dịch vụ vận chuyển phối hợp vượt biên