Giỏ hàng
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

DỊCH VỤNgày: 06-01-2018 bởi: Phạm Minh Tâm

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

Vận chuyển đường bộ là một phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác. VAST cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và hàng thuê nguyên chuyến.

Dịch vụ vận chuyển đường bộ bao gồm:

  • Bốc xếp và sắp đặt hàng.
  • Giao nhận vận tải hàng trọn gói.
  • Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.
  • Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.
  • Vận chuyển hàng quá cảnh.
  • Vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập.
  • Lưu kho và phân phối hàng hoá.