Giỏ hàng
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SẮT

DỊCH VỤNgày: 31-12-2017 bởi: Nguyễn Đình Thiệu

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SẮT

Ngoài dịch vụ vận chuyển đường bộ, VAST còn chuyên tổ chức vận chuyển bằng đường sắt. VAST cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt hàng gom theo lịch trình nhất định, vận chuyển nguyên toa xe, hàng không nguyên toa, đặc biệt là vận chuyển hàng quốc tế nhập xuất tuyến Trung Quốc và các nước trong khối OECD.

Dịch vụ vận chuyển đường sắt bao gồm:

  • Dịch vụ vận chuyển hàng theo hình thức LCL và FCL
  • Bốc xếp xắp hàng vào toa xe
  • Vận tải trọn gói
  • Vận chuyển bằng các toa tàu chuyên dụng phù hợp với hàng rời và hàng siêu trường
  • Vận tải quốc tế tuyến Trung Quốc và khối OECD
  • Thủ tục hải quan
  • Lưu kho và phân phối hàng