Giỏ hàng
DỊCH VỤ TƯ VẤN HẢI QUAN

DỊCH VỤNgày: 02-01-2018 bởi: Nguyễn Đình Thiệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN HẢI QUAN

Chúng tôi nhận thấy rằng các vấn đề thương mại quốc tế quả là một thách thức. Thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu rất khó khăn vì không phải quốc gia nào cũng áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ như nhau. Đặc biệt là nếu không chuẩn bị kỹ các tài liệu theo đúng nguyên tắc, bất kỳ sai lệch nào cũng có thể gây ra chậm trễ, phát sinh phí và/hoặc thậm chí là bị phạt. Coi trọng vấn đề này, các chuyên viên tư vấn hải quan của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng tránh khỏi những rắc rối về:

  • Thủ tục hải quan đối với tất cả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm các hàng hóa thương mại, hàng viện trợ, hàng công trình, đánh giá thuế, hàng tạm xuất/tái nhập, tạm nhập/tái xuất, hàng hóa phi mậu dịch.
  • Tư vấn các thủ tục thông quan, và các chính sách thuế liên quan khác.
  • Tư vấn làm thủ tục hải quan và thông quan tại các quốc gia khác.