Giỏ hàng
CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

LOGISTICS NEWSNgày: 26-03-2024 bởi: Dương Anh Vũ

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

 

✅Trọng tâm đối với các doanh nghiệp là tính bền vững của chuỗi cung ứng - từ việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng tới mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải cacbon ra môi trường. Trong khi những nỗ lực như tối ưu hóa bao bì và sử dụng năng lượng hiệu quả là giải pháp hàng đầu thì quá trình chuyển đổi năng lượng cũng không kém phần quan trọng.

✅Một cuộc khảo sát gần đây nêu lên các yếu tố cho sự bền vững: kết nối phù hợp với các giá trị, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc tích hợp tính bền vững vào quan hệ đối tác logistics, trong đó các đánh giá về tiêu chí môi trường thường bị bỏ qua.

✅Trong lĩnh vực vận tải - đặc biệt là trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối, xe điện đang ngày càng thu hút sự chú ý với sự đầu tư từ những gã khổng lồ như Amazon.

✅Những thách thức hiện ra rất lớn, đặc biệt là về quá trình khử cacbon trong vận tải và sự đáp ứng kịp thời của cơ sở hạ tầng. Bất chấp những trở ngại, mối quan hệ cộng sinh giữa tính bền vững của chuỗi cung ứng và cân đối lợi nhuận đóng vai trò mật thiết với các doanh nghiệp trong việc hướng tới một tương lai xanh. Điều này làm giảm thiểu sự ô nhiễm đang tác động mạnh đến môi trường và đảm bảo khả năng phục hồi kinh tế trong một thị trường ngày càng chú trọng đến tính bền vững.

Nguồn: https://logisticsviewpoints.com/2024/02/07/energy-transition-in-supply-chain/?fbclid=IwAR2z9Jru8drzXQOf2NRTlWBsKMd6419zoJsLLo4J-ZHJNCHU2r0RXH-jDNo

Phân loại


Bài viết gần đây