Giỏ hàng
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHIỆP VỤNgày: 26-03-2024 bởi: Dương Anh Vũ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Áp dụng ngày 20/03/2024):

🔸Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

🔸Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

☎️Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về các thủ tục xuất nhập khẩu và mọi nhu cầu vận chuyển quốc tế❗️

Chi tiết: https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209723&classid=1&orggroupid=4&gidzl=C6eLRHOyRpKsT1Dk4IjdDZvw4ci79My_SY16OmCaE3qW9qDf078tDdGZJcnRV6KvUYWRRMCNPari5JrjC0&fbclid=IwAR1PYcH0AhSApBj_HFKQLIbA_vOxz1wD9ynour_T7WJJYysbG-Pi3ICD9A0

Phân loại