Giỏ hàng
KỲ VỌNG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG KHÁ VÀO NĂM 2024

TIN TỨC DOANH NGHIỆPNgày: 26-03-2024 bởi: Dương Anh Vũ

KỲ VỌNG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG KHÁ VÀO NĂM 2024

 

“𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠.” ~𝐷𝑎𝑣𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝑠.

2024, nền kinh tế thế giới từng bước phục hồi tạo bước đệm cho ngành logistics Việt Nam dự kiến tăng trưởng sau những biến động gần đây. Quy mô xuất nhập khẩu tăng cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp logistics.

📈Dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc và sự quan tâm của chính phủ đang thúc đẩy năng lực cạnh tranh, đặc biệt ở TP.Hồ Chí Minh.

📈Tuy có nhiều doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là nhỏ với hạn chế về tài chính và quản trị. Đối mặt với sự đơn lẻ và thiếu kết nối, ngành logistics cần phát triển để cung cấp dịch vụ tích hợp và tận dụng cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới.