Giỏ hàng
Hải quan TPHCM: Khảo sát doanh nghiệp về tham vấn một lần

TIN TỨC HẢI QUANNgày: 19-03-2019 bởi: Nguyễn Đình Thiệu

Hải quan TPHCM: Khảo sát doanh nghiệp về tham vấn một lần

Nhằm thu thập thông tin để đánh giá hiệu quả công tác tham vấn một lần đưa ra giải pháp triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn, Cục Hải quan TPHCM đang thực hiện khảo sát, xin ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về nghiệp vụ này.

hai quan tphcm khao sat doanh nghiep ve tham van mot lan
Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV1 kiểm tra ấm điện nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, một trong những nội dung cải cách về công tác kiểm tra trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan là tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, đã được Bộ Tài chính quy định tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Theo quy định này, “Trong thời hạn làm thủ tục hải quan, người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan áp dụng kết quả tham vấn của lần tham vấn trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo” với điều kiện áp dụng “Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị tham vấn một lần so với hàng hóa giống hệt, tương tự đã có kết quả tham vấn không thay đổi”;

Quy định này nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải thực hiện tham vấn giá nhiều lần với cơ quan hải quan nhưng kết quả xác định trị giá tính thuế không thay đổi.

Để cùng thực hiện tốt và hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài Chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Hải quan TPHCM đã tuyên truyền cho doanh nghiệp hực hiện quyền lợi theo quy định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện tham vấn một lần đối với hàng hóa nhập khẩu và đã được Cục Hải quan TPHCM ra quyết định chấp nhận giá tham vấn một lần.

Nhằm giúp Cục Hải quan TPHCM thu thập thông tin để đánh giá hiệu quả công tác tham vấn một lần, có những giải pháp hưu hiệu hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM vừa đưa ra phiếu khảo sát thông tin đối với doanh nghiệp về nghiệp vụ tham vấn một lần.


-HQ Online-