Giỏ hàng
DP WORLD ĐANG XÂY DỰNG MỘT TRUNG TÂM HẬU CẦN MỚI TẠI CẢNG MỚI BUSAN VỚI MỨC ĐẦU TƯ 50 TRIỆU USD

TIN TỨC LOGISTICSNgày: 26-03-2024 bởi: Dương Anh Vũ

DP WORLD ĐANG XÂY DỰNG MỘT TRUNG TÂM HẬU CẦN MỚI TẠI CẢNG MỚI BUSAN VỚI MỨC ĐẦU TƯ 50 TRIỆU USD

 

🌟 Trung tâm này dự kiến hoàn thành vào năm 2026, với công suất xử lý hàng hóa lên đến 80.000 TEU. Điều này sẽ cung cấp các dịch vụ như lắp ráp, xử lý và đóng gói cho khách hàng địa phương và khu vực.

🌟 Mục tiêu của DP World là tăng cường vị thế của Busan là trung tâm chuỗi cung ứng quan trọng cho khu vực châu Á Thái Bình Dương.

🌟 Kế hoạch của trung tâm này là tận dụng năng lực sản xuất của Hàn Quốc và vị trí chiến lược của Khu kinh tế tự do Busan-Jinhae (BJFEZ).

🌟 DP World cũng kỳ vọng tích hợp hoạt động của trung tâm mới với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sắt xuyên lục địa của công ty con Pusan Newport và UNICO Logistics.

Theo: https://vnexpress.net/dp-world-xay-trung-tam-hau-can-50-trieu-usd-tai-cang-moi-busan-4723477.html